Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Priser

Prisene gjelder fra 1.1.2018

Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking.  Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16, Prisoversikt for gravferd.

Vi har her satt opp minimums- og maksimumspriser.

Etter planleggingsmøte vil alle kunder får prisoverslag med alle tjenester som vi utfører for den spesielle gravferden i god tid før gravleggingen.

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser

Tjeneste
Minimum
Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr
4850
29000
Stell og nedlegging i kiste
675
2300
Bringe den døde på båre fra dødsstedet til Kjølerom
1800
2300
Evt. bringing av tom kiste til dødsstedet / stellerom
1700
985
Assistanse ved seremonien (Kapell/Kirke)
1600
2750
Dødsannonse i Romsdals budstikke
1500
3200
Leie av dekorasjonsmatriell (Kapell/Kirke)
990
1990
100 trykkede programmer til seremonien (Sanghefter)
1000
2850
Kistedekorasjon på kisten
1500
4500
Byråets avgiftspliktige honorar
1355
1355
Byråets avgiftsfrie honorar (Seremonielle tjenester)
1650
4800
Sum kostnad for minimum og maksimumspris
18620
56030

Mva er inkludert i de beløp som er momsbelagt

Vi gjør også oppmerksom på at vi er behjelpelige med alle skjema som er nødvendig for å søke det lokale NAV-kontoret om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 23.340,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.

Dette priseksempelet gjelder fra 1. januar 2018.

For innbyggere i kommunen er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste. Om det ønskes annen grav i annen kommune enn bostedskommunen har alle kommuner egne takster for dette.