Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Borgerlig gravferd

Humanetisk gravferd er en verdig og høytidelig seremoni til minne om og med fokus på avdøde.

Alle som ønsker det kan velge Humanetisk gravferd.

Vi kan om ønskelig ordne alt det praktiske og bl.a. alle meldinger som skal gis til det offentlige, og vi kan stå for hele eller deler av seremonien.

Humanetisk gravferd er en verdig og høytidelig seremoni til minne om avdøde på et humanetisk grunnlag. Gravferden er uten religiøse innslag og avholdes i et egnet lokale.

Om ønskelig kan vi formidle bistand fra Human-Etisk Forbunds gravferdstalere som bistår de pårørende med råd og veiledning, og om ønskelig videre med selve seremonien med musikkvalg, dikt mv., holde minnetale og lede seremonien. Musikkvalg, bruk av både organist og CD-innspillinger, dikt og innslag er etter de pårørendes ønsker.

Det er også mulig å ha en minneseremoni uten verken kirkelig eller humanetiske verdier Det kan være sang,  minneord, blomsterhilsninger, dikt o.s.v Alt kan ordnes av familien evt. i samarbeid med byrået

Alle som har borgerlig gravferd har rett på å bli gravlagt på et kirkelig gravsted.

Vi ordner alltid med lokaler til borgerlige gravferder. Seremonien er uten prest eller annen kirkelig representant og uten jordpåkastelse eller annet religiøst ritual.

human.no