Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Henting ved dødsfall

Skulle dødsfallet skje utenfor sykehus eller sykehjem så er vi alltid berett til å hente avdøde hvor som helst. Vi står alltid til tjeneste og er behjelpelig med å få avdøde til nærmeste naturlig plass for oppbevaring.

Skjer dødsfallet mer enn 20 km fra nærmeste begravelsesbyrået dekker NAV utgiften til båretransport innen Skandinavia.

Skulle dødsfallet skje  utenfor Skandinavia så blir det forsikringsselskapet som dekker utgiftene til båretransport – NAV dekker kun innenfor Skandinavia.

Egenandelen for båretransport dekt av NAV er på kr. 2334,-