Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Henting ved dødsfall

Skulle dødsfallet skje utenfor sykehus eller sykehjem så er vi alltid berett til å hente avdøde hvor som helst. Vi står alltid til tjeneste og er behjelpelig med å få avdøde til nærmeste naturlig plass for oppbevaring.

Skjer dødsfallet mer enn 20km fra begravelsesbyrået dekker NAV utgiften til båretransport innen Skandinavia.

Skulle dødsfallet skje i utenfor Skandinavia så blir det forsikringsselskapet som dekker utgiftene til båretransport – NAV dekker kun innenfor Skandinavia.

Egenandelen er på kr. 2134,-