Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Hva kan vi gjøre?

Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse. Nedenfor er en oversikt over varer og tjenester som kan være aktuelle.

 • Kiste og utstyr
 • Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Dødsmelding og andre offentlige papirer
 • Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor
 • Kontakt med evt. fagforening og vedr. rettigheter
 • Visning / båreandakt
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Gjøre avtale med prest / taler om seremoni
 • Formidle dødsannonser i aviser
 • Trykking av program (sanger) og evt. takkekort
 • Formidle solosang, solospill, forsanger e.l
 • Blomster / båredekorasjoner / kranser
 • Pynting og assistanse i kirken
 • Transport av båre til kirken / kirkegården
 • Øvrig transport av kiste evt. urne i inn- og utland
 • Minnesamvær - ordne lokaler og servering
 • Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
 • Avtale tid for urnenedsettelse
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument
 • Gravmonument og / eller inskripsjon
 • Gravlykter og lys
 • Ordne alt også vedr. kremasjon
 • Vi tilrettelegger, men det er du som bestemmer hvilke tjenester du vil ha.