Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Kremasjon

Vi tilbyr kremasjon for de som ønsker det.

Kisten med den døde blir brent i et krematorium i Kristiansund og asken puttet i en urne. Urnen med asken settes etter en stund ned i jorden på en gravlund/kirkegård. Dette kalles urnenedsettelse og må ifølge gravferdsloven skje innen seks måneder etter dødsfallet.

Asken etter den avdøde kan spres i naturen, oftest på fjellet eller over havet. Når asken spres, tillates det ikke noen gravstein på en gravlund. Søknad må sendes Fylkesmannen hvor avdøde bodde og det må legges ved skriv hvor gravferdsansvarlig bekrefter at dette var avdødes ønske.