Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Offentlig info

Når en av våre nærmeste dør.

Her finner dere offentlig informasjon fra Helse- og sosialdepartementet.

Når en som står en nær dør, blir livet fylt av sorg. I tillegg er det mange pårørende som føler seg ensomme, uvitende, hjelpeløse og som får problemer med å konsentrere seg. Det kan virke fjernt å tenke på formaliteter og alle de gjøremål som et dødsfall fører med seg. For noen kan det imidlertid være godt å ta fatt på noe praktisk i en slik vond situasjon, og erfaring viser at dette også bidrar til at sorgen bearbeides.

I oversikten som følger gir vi en del praktiske opplysninger som etterlatte kan få bruk for i forbindelse med at noen i familien dør. Det er verdt å tenke over om det er noen i nærmiljøet som kan bistå med noe av det som skal ordnes. Mange vil være takknemlige for en slik mulighet til å vise sin deltakelse i sorgen.

Vi har også med noen tanker om sorgreaksjoner og om hvordan man kan bearbeide disse i tiden etter et dødsfall. Trykk [her] for å lese hele informasjonen fra sosial- og helsedepartementet.

Hos oss kan du ordne alt på forhånd.