Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Seremoni

Seremonien tilrettelegges etter deres og avdødes ønsker så godt det lar seg gjøres innenfor de rammene vi har. Her vil vi lede dere gjennom planleggingen, både når det gjelder valg av type seremoni, sted, programhefter og musikk etc.

Hos Kirkeland kan vi legge til rette for ulike typer seremonier som:

  • Den Norske Kirke
  • Humanetisk
  • Livssynsåpen seremoni
  • Andre religiøse seremonier (muslimsk, hindu etc.)