Besøksadresse: Storgaten 12/14, 6416 Molde

Seremoni

Det er familien som bestemmer hva slags seremoni som skal avholdes: Begravelse, bisettelse, ingen seremoni, seremoni ved urnenedsettelse m.v.

Seremonien tilrettelegges etter deres og avdødes ønsker så godt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har. Her vil vi lede dere gjennom planleggingen, både når det gjelder valg av type seremoni, sted, programhefter, musikk etc.

Hos Kirkeland kan vi legge til rette for ulike typer seremonier som:

  • Den Norske Kirke
  • Frikirkelige ordninger
  • Humanetisk
  • Livssynsåpen seremoni
  • Andre religiøse seremonier (muslimsk, hindu etc.)